Hawking erkänner fel - universums svarta hål läcker information

En internationell fysikkonferens i Dublin fick på tisdagen oväntat och celebert besök av en av den nutida fysikens verkliga fixstjärnor, Stephen Hawking. Känd både för sin forskning och för sina populärvetenskapliga böcker om universum.

Han lade fram en lösning på ett vetenskapligt problem som fysiker världen över grubblat på i decennier - nämligen svarta hål. Dessutom erkände han att han haft fel.

Stephen Hawking är den rullstolsburne fysikern som på grund av en nervsjukdom behöver särskilda hjälpmedel för att kommunicera med omgivningen, och som trots det blivit en av fysikens stora. Under tisdagen drog han storpublik på den internationella fysikkonferensen i Dublin, där fysiker och ett stort internationellt pressuppbåd samlats.

– Det var en unik händelse. Salen tar 700 peroner och den var helt packad med folk. Man fick stänga så att bara fysiker fick komma in. Bara ett fåtal utvalda journalister fick vara med, säger Claes Uggla, fysikprofessor vid Karlstad Universitet, på plats i Dublin.

Svarta hål slukar inte allt

Problemet som Hawking nu säger sig ha löst handlar egentligen om svarta hål i rymden.
Svarta hål har beskrivits som en sorts svalg med enorm gravitation, allt som kommer i deras närhet dras in i dem och försvinner där. Ingen kan någonsin få reda på vad de har slukat - det följer av Einsteins allmänna relativitetsteori. Men det går inte ihop med kvantmekanikens lagar som säger att information inte kan försvinna på det viset - någonstans finns den ändå alltid kvar.

Förlorade vad

Hawking har för sin del varit övertygad om att informationen faktiskt förintas - i enligthet med Einsteins teorier alltså. Han har till och med slagit vad om saken med en fysikerkollega. Men under tisdagen backade Hawking när han lade fram beräkningar som visar att informationen inte försvinner, utan finns kvar och långsamt läcker ut i universum i form av strålning som bär med sig partiklar från det svarta hålets inre, och som skvallrar om dess sammansättning.

Han har hittat en lösning som kan stämma med både Einsteins allmänna relativitetsteorin och kvantmekaniken, hävdar han. Hawking medgav att han förlorat vadet med sin amerikanske fysikerkollega John Preskill, och överlämnade till honom en uppslagsbok om baseball, allt efter Preskills val.

Fler bevis krävs

En vetenskaplig artikel med alla beräkningarna i, är vad fysiker världen över nu kommer att vänta på, för totala bevis har Hawking ännu inte presenterat.

– Det räcker inte med den ekvation han visade, en sådan här artikel måste innehålla mycket mer än det. Så än så länge kan ingen säga om han har rätt eller fel, säger Claes Uggla.