Salt farligt för hälsan

Salt ökar risken för hjärtinfarkt. Det visar en sammanställning av 28 saltstudier.

28 studier som omfattar nästan 3 000 deltagare har sammanställts av det internationellt erkända Cochranebiblioteket, som utvärderar medicinsk forskning.

Slutsatsen är att ju mindre salt, desto mindre risk för slaganfall, hjärtattacker och hjärtsvikt.

I genomsnitt drog deltagarna i studierna ner sitt saltintag till 4,5 gram per dag, jämfört med den svenska rekommendationen på mellan 5 och 6 gram per dag, skriver Svenska Dagbladet