KD svänger om privata spelbolag

2:09 min

Kristdemokraterna är på väg att svänga i frågan om det svenska spelmonopolet. Partiet har hållit fast vid att Svenska Spel ska ha ensamrätt, men diskuterar nu att släppa in de privata spelbolagen i Sverige, säger kristdemokraternas kulturpolitiske talesperson Andreas Carlsson, från Mullsjö

– Det som är viktigast för kristdemokraterna är att ta ansvar för spelarna - att ta det sociala ansvaret. Där ser vi att det brister när de privata aktörerna kan ha spel helt utan kontroll och helt utan ansvar för spelarna, säger kristdemokraternas kulturpolitiske talesperson Andreas Carlsson.

Kristdemokraterna har värnat det svenska spelmonopolet bland annat för att skydda enskilda mot spelmissbruk.

Så länge Svenska Spel var ensamt om att bedriva spel i Sverige var det logiskt, säger Andreas Carlsson.

Men med nu är spelet på Internet så stort att det inte längre går att säga att ett svenskt spelmonopol ger skydd åt spelmissbrukare, och därför är partiet på väg att ändra sig i frågan.

Om privata spelbolag som Unibet och Ladbroks släpptes in i Sverige och fick lösa licens skulle det ge inkomster till staten, men också ge en möjlighet att ställa krav på skydd mot spelmissbruk säger Andreas Carlsson.

– Jag har träffat några av de här bolagen och de vill ju etablera sig i Sverige och ta ett ansvar för spelarna. Det skulle vara en möjlighet för de att synas i Sverige och ha personal i Sverige och agera utifrån Sverige och därmed också betala skatt i Sverige och också få ett krav på sig att ta ansvar för spelarna.

De privata spelbolagen står för en ökande andel av den svenska spelmarknaden.

Olika beräkningar visar att det är omkring fyra miljarder kronor per år. Och antal spelare beräknas vara cirka en miljon i Sverige.

Den granskning av internetspel som EU-kommissionen nu inlett kan leda till att Sverige påtvingas beslut om regler, säger Andreas Carlsson.

Han vill att regeringen tar fram förslag om avreglering av spelmarknaden från den utredning som sedan 2008 är under beredning i finansdepartementet.

– Om vi från Sverige inte agerar och inte gör någonting, kan vi bli tvingade EU-kommissionen att göra en lösning som vi själva inte har valt. Därför tycker jag att det är viktigt att vi nu i Sverige lyfter fram spelfrågan och diskuterar den på djupet och tar fram en position för Sverige.