Inget förbud mot tiggeri i Sala

Det blir inget förbud mot tiggeri i Sala kommun. Länsstyrelsen i Västmanland har efter en granskning beslutat att ett sådant förbud i en kommuns lokala ordningsstadga inte är förenligt med ordningslagen.

Som Ekot rapporterade i förra veckan införde Sala kommun tiggeriförbud med syftet att göra det lättare för polisen att agera mot brottslighet som kan ha anknytning till tiggeri, så som människohandel.

Men enligt länsstyrelsen skulle ett tiggeriförbud vara en för stor inskränkning i den enskildes frihet. Det är heller inte nödvändigt för att upprätthålla säkerheten på offentlig plats och det vore svårt för polisen att dra gränsen för vad som är tiggeri och omfattas av förbudet, det skriver länsstyrelsen i Västmanland i ett pressmeddelande.