Sannfinländarna får tunga poster i riksdagen

1:34 min

I Finland inleds i dag regeringsförhandlingar, men redan nu står det klart att Sannfinländarna kommer att få makt i riksdagen. I går fördelades nämligen ordförandeplatserna i utskotten och Sannfinländarna fick tre av de tyngsta posterna.

– Det är ju faktiskt så att vi har ett bra resultat vad utskotten beträffar och jag är mycket glad och nöjd, säger Sannfinländarnas partiledare Timo Soini.

Ordförandeposterna i riksdagens utskott fördelas mellan de största partierna i riksdagen. Sannfinländarna fick försvarsutskottet, utrikesutskottet och förvaltningsutskottet, som bland annat hanterar polis- och invandringsfrågor.

Att Sannfinländarna fick just invandringsfrågan på sitt bord oroar De Grönas gruppordförande Ville Niinistö.

– Det blir ju intressant och vi måste noggrant kontrollera särskilt de här minoritetsfrågorna i förvaltning och utskott, säger Ville Niinistö.

Sannfinländarna anförtros alltså de viktigaste riksdagsposterna när det gäller utrikespolitiken och försvarspolitiken.

Partiledare Timo Soini meddelade i går att han själv tills vidare kommer att ta hand om utrikesutskottet där partiet har möjlighet att påverka Finlands internationella relationer, utvecklingsbiståndet och utrikeshandeln. Han konstaterar att det kommer att bli förändringar i politiken.

– Finland är inte detsamma nu som det var innan valet. Jag tror att var och en skulle erkänna det, säger Timo Soini.

I dag inleds också regeringssonderingarna, som regeringsförhandlingarna heter här i Finland. Det största partiets, Samlingspartiets, ordförande Jyrki Katainen kommer att väljas till sonderare och förhandlingarna kommer att inledas mellan de tre största partierna.

Förutom Samlingspartiet och Sannfinländarna deltar också Socialdemokraterna.

Regeringsförhandlingarna väntas pågår i fyra veckor.