Skogen svårt skadad

Tallskogen i Sverige är svårt angripen av svampsjukdomen tallskytte Dalsland till hör ett av de värst drabbade områdena.
Sofia Jonsson på Skogsvårdsstyrelsen i Bäckefors visar upp ett tallbestånd som är helt brunt: -Man kan se att alla tallar drabbats både små och stora tallar, säger Sofia Jonsson. Per Hansson forskar om skogssjukdomar vid Lantbruksuniversitetet i Umeå och hans omdöme om de rapporter han har fått är att det är väldigt dramatiska: - Jag har fått rapporter från Värmland, Västsverige men också delar av Västerbotten Jag måste säga att det verkar vara ett riksomfattande angrepp av det här tallskyttet,säger Per Hansson. Tallskytte heter sjukdomen som slagit till i ungefär de områden som drabbades mest av de stora regnen förra året och utbrottet nu beror troligen just på fukten. Det vanliga är att den slår ut enbart småträd men nu har något hänt, säger Per Hansson: -Det är att även äldre träd högt uppe i tallarna drabbats på ett massivt sätt, säger han.