Moderaterna avslöjar bidragsgivare

1:45 min

Moderaterna gör helt om i frågan om offentliga partibidrag. Partisekreteraren Sofia Arkelsten skriver i dag på DN Debatt att partiet ska offentliggöra namnen på de privatpersoner som skänker mer än 20 00 kr per år.

– För oss är det viktigt eftersom vi har haft två stycken diskussioner som pågått nu. Det ena är faktiskt LO:s stöd till Socialdemokraterna och det andra har varit enskilda stöd till partier.

– Därför har vi tyckt att det är viktigt att ta ett steg för ökad öppenhet.

Så egentligen är det för att påverka Socialdemokraterna i frågan?

– Det är egentligen för att öka öppenheten. Nu har vi gjort en del av detta och jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se vad Socialdemokraterna gör nu.

I Ekots lördagsintervju för en månad sedan sa Sofia Arkelsten bestämt nej till att öppet redovisa partibidrag.

Men nu har hon och partiet alltså svängt och det är Socialdemokraternas bidrag i form av oavlönat arbete från LO som Moderaterna riktar sin kritik emot.

Nu efterlyser Sofia Arkelsten en bred överenskommelse mellan partierna.

Så sent som för några dagar sedan kritiserades Sverige av Europarådets organ för korruptionsövervakning för att man hittills vägrat insyn i hur de politiska partierna finansieras.

I Europa är det bara Malta, San Marino och Sverige som saknar lagstiftning i frågan. Sofia Arkelsten vill inte heller lagreglera.

– I Sverige har det varit tradition att vi löser de här typen av frågor med breda överenskommelser. Det har till stora delar fungerat väldigt bra och det finns ett värde i att ha självständiga partier.

– Vi föredrar en överenskommelse.

Drar ni tillbaka förslaget om några av de andra partierna inte går med i er överenskommelse?

– En sådan här överenskommelse behöver vara så bred som möjligt men det kanske är lite tidigt att säga exakt hur den kommer att se ut. Men jag föredrar en överenskommelse framför en lagstiftning.