Telia: "Vi tror inte besöken kommer att minska"

– Vi tror att filmälskare vill se ny film när den marknadsförs, när den bedöms i filmkrönikor, när den diskuteras på tv och på bloggar och på Facebook, vid kaffeautomaten med kollegorna – inte vänta i flera månader. Då har nästa bra film kommit.

– Vi tror inte antalet biobesök kommer att gå ner. På musiksidan har antalet konsertbesökare vad jag förstår gått upp. Det finns mycket bra film. Det viktigaste är att det blir en flexibilitet på filmmarknaden som tillgodoser olika kundbehov.Prissänkningar kan ge flera vinnare - om marknaden breddas."- "Vi är övertygade om att det också finns filmmakare som vill att det nya Filmavtalet skall bli ett riktigt Filmavtal, och inte ett Bioavtal. Smalare filmer bör släppas samtidigt i olika fönster för att få spridning på filmen och för att hitta nya kundkategorier.

Patrik Hiselius, jurist på Telia