Nordirland

Ekonomin viktigaste frågan inför valet

1:55 min

Ekonomin är, förutom fredsprocessen, den viktigaste frågan när Nordirland går till val nästa vecka. Och fredsprocessen och ekonomin hänger ihop. Under de 30 år som Nordirland var hårt drabbat av våld så var det svårt att få företag att investera. Men förhoppningar finns att det ska förändras.

Men Peter Weir, ledamot i det regionala parlamentet för det största partiet unionistpartiet DUP, hoppas att det ska bli ändring på det nu när säkerhetsläget har förbättrats.

– Under många år genomled vi problemen med terrorism och Nordirland har inte alltid setts som en attraktiv plats att investera men det är något som borde förändras till vår fördel då vi går vidare.

Det finns en stark förhoppning just nu att det politiska våldet är över. De som stod på var sin sida under konflikten, unionisterna som vill att Nordirland förblir en del av Storbritannien och republikanerna som vill förena Nordirland med republiken Irland sitter nu i samma regering och har för första gången lyckats hålla ihop under en hel mandatperiod.

Och de är också överens om att det är viktigt att få till mer privata investeringar. Nordirlands ekonomi är jämfört med andra delar av Storbritannien betydligt mer beroende av den offentliga sektorn och det är till stor del en följd av bristande investeringsvilja under de många åren av våldsamheter.

Inte minst är det viktigt att stärka den privata sektorn nu när den brittiska regeringen har aviserat kraftiga nedskärningar i den offentliga sektorn säger Declan McAleer, från det republikanska partiet Sinn Fein.

– I ett sammanhang där vi står inför nedskärningar på tre till fyra miljarder under loppet av de närmaste fyra åren så är det viktigt att vi börjar utveckla den privata sektorn.

Ett sätt att locka investerare, som nu övervägs av både den brittiska regeringen i London och de regionala partierna på Nordirland, är att sänka bolagsskatten till samma låga nivå som i republiken Irland, nämligen 12,5 procent. Det är mindre än hälften av nivån som gäller i resten av Storbritannien.

En fördel med den stora offentliga sektorn var att Nordirland inte drabbades lika hårt av den ekonomiska krisen som republiken Irland söder om gränsen. Men visst var det smittoeffekter.

När luften helt gick ur den irländska fastighetsbranschen så slog det också hårt mot många byggbolag i Nordirland.