Sjukfrånvaro i årsredovisning

Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för sjukfrånvaron på arbetsplatserna och därför måste den redovisas i årsredovisningen. Det kommer regeringens särskilde utredare Jan Rydh att föreslå i en handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet.
Jan Rydh säger att det kan blir intressant läsning för såväl medarbetade, som aktieägare och börsanalytiker. Sjukfrånvaron kan vara två, tre gånger högre i ett företag än ett likartat, vilket enligt utredaren betyder att arbetsplatsens klimat har betydelse för sjukfrånvaron.