Arbetarrörelsens ritual

7:54 min

En gång i tiden samlade förstamajdemonstrationerna tiotusentals människor. Så är det inte längre. Men första maj fyller ändå flera viktiga funktioner för arbetarrörelsen.