Socialdemokraterna vill att Sverige lämnar Libyen

2:01 min

Socialdemokraterna vill inte förlänga den svenska insatsen i Libyen. Riksdagens mandat sträcker sig fram till och med juni, men nu varnar bedömare för att kriget i Libyen kan bli långvarigt.

Riksdagen fattade beslut om ett tre månader långt mandat och när det går ut tycker såväl partiledaren Håkan Juholt som partiets försvarspolitiske talesperson, Peter Hultquist, att det saknas argument för att Sverige ska fortsätta sin insats i Libyen.

– Vi är ett litet land. Vi gör en begränsad insats, vi har levt upp till ett FN-mandat och vi ser det som så att det här är Sveriges bidrag i den här libyenoperationen.

Det var den 1 april som samtliga partier i riksdagen utom Sverigedemokraterna röstade för att Sverige under tre månader skulle hjälpa till att övervaka FN:s flygförbudszon över Libyen. Vid halvårsskiftet den sista juni går mandatet ut och frågan är då om den svenska insatsen ska förlängas.

Inte bara Socialdemokraterna tycker att det saknas argument för att fortsätta, samma inställning ger Vänsterpartiets Hans Linde och Miljöpartiets Peter Rådberg uttryck för, till TT. Såväl Centern som Kristdemokraterna som Folkpartiet håller inte alls med utan tycker att en förlängning är självklar. Allan Widman är folkpartiets försvarspolitiske talesperson.

– Om det nu skulle bli Socialdemokraternas slutliga ställningstagande så menar jag att det är ett svek både mot det libyska folket, det är ett svek mot FN och även mot det som brukar vara den svenska traditionen: när vi går in tillsammans med andra länder i en internationell operation brukar vi också gå ut tillsammans.

Även statsminister Fredrik Reinfeldt ifrågasätter Socialdemokraternas hållning.

--Min bedömning är att om det finns en fortsatt säkerhetsrådsresolution, ett fortsatt FN-stöd då måste Sverige naturligtvis överväga det, både inhemskt i den breda uppslutning vi hade där jag tycker att alla ska få komma till tals men också rimligen i samtal med andra länder som är där närvarande. Det är ju så vi brukar försöka agera.

– Jag hoppas att vi alla är goda vänner av FN och i en värld som väldigt ofta har beklagat att säkerhetsråd och FN-systemen inte har kunnat samla sig, för att kunna agera mot förtryck av människor och mänskliga rättigheter, att det faktiskt nu när det äntligen gjordes, att vi är en del av ansvartagandet för att försöka komma utsatta människor till stöd, säger Fredrik Reinfeldt.

Reportrar Bonnie Halling och Katarina Helmerson