Valdemarsvik

Muddringen skjuts upp av Valdemarsviken

1:54 min

Muddringen av den förgiftade Valdemarsviken skjuts upp. Orsaken är att de anbud som kommit in på jobbet inte varit tillräckligt bra enligt kommunen.

- Det är ju inget kul att vi inte kommer till skott och få starta upp det här projektet. Det är ju allas önskan att få klart det här så snart som möjligt, säger Thomas Örnberg, teknisk chef i Valdemarsviks kommun.

Utsläppen från ett stort garveri från 1873 till 1959 har gjort botten i Valdemarsviken kraftigt förorenad av tungmetaller. Det handlar framför allt om krom och kvicksilver. Något som påverkar mindre organismer i havsviken. Sanering av havsbotten är därför nödvändig. Men den första upphandlingen av muddringen blev alltså misslyckad. Sex företag lämnade in anbud, men ingen av dem har bedömts hålla måttet:

- Vi kan konstatera att anbuden inte var rena, innehöll reservationer och det fanns efterfrågade uppgifter som saknades. Vi bedömde att samtliga anbud var behäftade med brister så vi ogiltigförklarade dem, förklarar Thomas Örnberg.

Nu blir det alltså en ny upphandling som ska avslutas den 27 juni. Det innebär att arbetet med saneringen försenas med ungefär två månader. Nu är det är tänkt att muddringen ska påbörjas nästa vår, och allt ska vara helt klart i december 2015.

Thomas Örnberg, teknisk chef i Valdemarsviks kommun, säger att han hoppas man ska få in bättre anbud den här omgången.

- Vi har gjort om så att det ska bli lättare att lämna anbud med den nya förfrågningen.