Regionvalet 2011

Lågt valdeltagande väntas i omvalet

Valdeltagandet i omvalet till Västra Götalandsregionen blir mycket lägre än vad det var i det ordinarie valet i höstas. Det visar en ny opinionsundersökning från Sifo.

I höstas röstade 81 procent av de röstberättigade i regionvalet. Nu är det 45 procent som är helt eller nästan helt säkra på att de kommer att rösta, enligt Sifos undersökning, som gjorts på uppdrag av Sveriges Radios lokala kanaler i Västsverige och SVT:s Västnytt. Siffran är densamma för både män och kvinnor.

– Det här var lägre än jag skulle ha gissat, säger Folke Johansson som är professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet.

Han hade trott på ett valdeltagande på ungefär 60 procent.

På Stora torget i Borås har flera partier fått upp sina valstugor. En av de politiker som jobbar för att locka väljare är kristdemokraten Karl-Gustav Drotz i Borås. 

– Valdeltagandet bör ju åtminstone komma upp till 55 - 60 procent för att man ska känna att man har legitimitet, säger han.

Ingen draghjälp
En tänkbar förklaring till att valdeltagandet förväntas bli lågt är att under höstens val hade regionvalet draghjälp från både riksdags- och kommunalvalen. Nu måste regionvalet på egen hand locka folk till valbåsen.

Folke Johansson pekar, förutom på väljarnas bristande intresse, också på att politikernas valarbete varit dåligt.

– Ska det bli något engagemang i det här så vill det till att det blir en rejäl insats av riks- och regionalpolitiker. Man har nästan fått leta för att notera de insatser som varit. Det har inte satt några djupa spår, säger Folke Johansson.

Få arbetslösa tänker rösta
De som är minst benägna att rösta överhuvudtaget är de som är arbetslösa. Visserligen är underlaget litet där, men av de tillfrågade är bara 12 procent säkra på att de tänker gå till valurnorna, för att rösta fram de 149 politiker som ska ta plats i regionfullmäktige.

1,2 miljoner västsvenskar är röstberättigade i omvalet den 15 maj, som beror på att några valsedlar försvann i höstas. Och precis som flera experter förutspått verkar alltså valdeltagandet bli betydligt lägre nu än då, enligt Sifo.

Fler äldre än yngre väntas rösta
Äldre personer är säkrare på att de ska rösta än yngre, 60 procent av männen och 54 procent av kvinnorna, som är över 65 år. Åldersgruppen 30-49 år är minst intresserad av att välja om igen till Västra Götalandsregionen, om ett par veckor.

När det gäller utbildning och sysselsättning, så är det främst tjänstemän, egna företagare och de med högskole- och universitetsutbildning som är röstvilliga i omvalet, där valdeltagandet enligt den här undersökningen alltså blir lågt, 45 procent.

Birgitta Andersson
Sten Lillieström
Mikko Natri
Mats Tiborn