Nya läkartjänster i Landstinget

Landstinget inrättar 43 nya tjänster för blivande specialistläkare.

Folkpartisten Anna Starbrink produktions- och personallandstingsråd säger i ett pressmeddelande att med en ökande befolkning, fler äldre och förestående pensionsavgångar behöver länet fler läkare i framtiden.

Utökningen sker främst inom allmänmedicin, geriatrik och psykiatri, eftersom befolkningen fortsätter att öka mycket, och vårdbehovet för den äldre befolkningen förväntas öka mer än inom andra åldersgrupper.