Skogsbruk

Naturskyddsföreningen kritisk mot SCA

1:48 min

SCA bryter mot sitt egna miljöcertifiering, och hugger ner skogsområden med höga naturvärden. Det menar Malin Sahlin, ordförande för Naturskyddsföreningens i Åre.
– Pinsamt att de får hålla på så här, säger hon.

Malin Sahlin är kritisk till att SCA och andra skogsföretag bryter mot FSC-certifieringen, som är ett frivilligt åtagande som företag tar på sig. Tanken med certifieringen är att företagen ska arbeta för att gynna en hållbar utveckling av skogen.
– Vi ser att 37 procent av avverkningarna i Sverige i dag inte lever upp till lagens krav om miljöhänsyn. Det betyder också i princip att de inte lever upp till sin egen certifiering, där den första principen i certifieringen säger just att alla lagar ska följas i landet vid skogsbruksåtgärder, säger Malin Sahlin.

Naturskyddsföreningen menar att man bara i Jämtland känner till över 40 fall där SCA har skickat in en anmälan till skogstyrelsen, om att avverka skog som bryter mot certifieringen. Det kan då handla om skog med nyckelbitopklass, vilket är ett område med höga naturvärden och som därför ska bevaras.

Håller inte med Naturskyddsföreningen
Sven Lindroth är skogsförvaltare på SCA i Jämtland, och han håller inte med Naturskyddsföreningen.
– Vi har fått de synpunkterna av Naturskyddsföreningen men vi har lite olika uppfattningar om graden av det här. Vi upplever själva att vi klarar av det på ett bra sätt och att vi gör ett bra arbete innan vi börjar avverka skog för att inga misstag ska ske, säger han.

Ett exempel som Naturskyddsföreningen har tagit fram är skogen vid Andsjön i Åre. Där menar Malin Sahlin att SCA huggit ner ett flertal naturvärdesträd. Från företagets sida är man medveten om att det blev fel i just det fallet.

"Viktigt med rätt proportioner"
Att det blir fel beror, enligt Sven Lindroth, på den mänskliga faktorn.  

 – I det fallet avverkade vi några naturvärdesträd,  och det borde vi inte ha gjort.  Men det är viktigt att få ett perspektiv på det här också. Om vi avverkar 5000 hektar varje år och det blir fel på några hektar, så pratar vi om några promille där det blir fel. Det är viktigt att det här får rätt proportioner, säger han.