Island

Fartyg misstänks ha brutit mot regler för valjakt

I Island har kustbevakningen bordat ett valfångstfartyg som misstänks ha brutit mot reglerna för valjakt i området.

Årets valjakt har precis inletts och misstankar finns att de två vikvalar som fartyget fångade togs i en zon som är fredad för valskådning, och att slakten av djuren gjordes på däck, något som inte heller är tillåtet i valsafariområdet.

Från valfångstföretagets sida förnekar man att man gjort fel och polisen utreder nu ärendet.

Den fredade zonen infördes just för att undvika intressekonflikter mellan fångstmän och turistbranschen. Regeringens förhoppning är att näringarna ska kunna existera sida vid sida.