Ryan Air hotas av stämning

Flygbolaget Ryanair, som bland annat flyger från Skavsta flygplats i Nyköping, kan komma att dras inför domstol.
Konsumentverket anser att bolaget fortfarande har vilseledande reklam och nästa steg kan bli att låta marknadsdomstolen avgöra tvisten. Marianne Åbyhammar, ställföreträdande konsumentombudsman, säger att det är det medel som finns för att få Ryan Air att rätta till sin marknadsföring. Konsumentverket anser att flygbolagets prisuppgifter är otydliga.