Planerna på ett nytt Slussen stoppade

3:23 min

Ett år efter att kommunfullmäktige i Stockholm klubbat igenom att Slussenkarusellen rivs och ger plats för en helt ny lösning har planerna stoppats. Mark- och miljödomstolen säger nej till den nya detaljplanen. Den gamla och i mångas ögon genialiska fyrklöversnurran har klarat att slussa trafik mellan Söder och Gamla stan sedan 1935.

 
Det var inte bara utseendet av Slussen som förändrades 1935. Här infördes också många tekniska nymodigheter. Uterulltrappan vid Saltsjöbanans ändstation väckte till exempel stor förundran.

 
1957 var ett annat viktigt år i Slussens historia. Då bands Stockholms södra och västra tunnelbanor samman genom att tunnelbanelinjen mellan Hötorget och Slussen blev färdig. Det var Gustav VI Adolf som invigningstalade.