Jämför jobbet med fotboll

17 min

Sylwe och Cecilia Olsson, från Äppelbo, har skrivit en bok om hur man kan skapa en arbetsmiljö där man tar tillvara alla resurser som finns - framför allt dom mänskliga. Boken heter "Den gemensamma spelplanen - för ett gott arbetsliv", där man liknar jobbet med en fotbollsplan.

Cecilia och Sylwe kom till studion och berättade om boken: