Biogas kan räcka till alla Sveriges bussar

1:30 min

Alla Sveriges bussar skulle kunna drivas med biogas, enligt bioenergiforskaren Pål Börjesson vid Lunds Universitet som räknat på Sveriges biogaspotential åt Energimyndigheten. Fördelarna vore stora både vad gäller hälsa och miljö.

– Med hjälp av matavfall, industriavfall och slam från reningsverk så skulle vi kunna förse de bussar vi har i Sverige idag med biogas som drivmedel, enligt Pål Börjesson som är docent i miljö- och energisystem vid Lunds Universitet.

Fordonsgasen räcker inte bara till bussflottan utan också till personbilar, om man tar med biogas från rötad gödsel, enligt Pål Börjessons beräkningar. Klimatutsläppen är en bråkdel jämfört med diesel och så slipper man hälsovådliga avgaser dessutom.

Fördelen med att satsa på bussar när biogasproduktionen ökar framöver är att de tankar på en bussdepå, alltså på ett ställe, så de dyra gaspumparna måste inte installeras på varenda bensinmack enligt Pål Börjesson.

Idag går bara var tionde buss på gas och det krävs en storsatsning på biogasproduktion för att det ska räcka åt bussarna. Förra året var det nationella målet för insamling av matavfall 35 procent, men man nådde bara 20 procent, i Stockholm 6 procent.

Läkaren Jan Rapp som lyckats få Danderyds sjukhus att samla in allt sitt matavfall för rötning till biogas hoppas på informationskampanjer framöver:
– De allra flesta som bor i Stockholm har ingen aning om att om de slänger sina matrester i en brun papperspåse vid sidan av den andra påsen så kan de där soporna 20 dagar senare driva en SL-buss, säger gynekologen Jan Rapp som utsågs till månadens Stockholmare i december för sitt miljöengagemang.

Läs mer: