REGIONVALET

Sjukvården - viktigaste frågan i regionvalet

1:47 min

Sjukvården blir den viktigaste frågan i regionvalet den 15 maj, enligt en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av P4 Sjuhärad och SVT:s Västnytt. Det tycker även boråsarna Viktor Samuelsson och Henrik Karlenström.

Sjukvården är, kanske inte oväntat, den fråga flest tycker är viktig i Sifos undersökning. 46 procent tycker det är den viktigaste frågan i regionvalet.

De andra frågorna som ligger på regionens bord som trafik, kultur och skattefrågor står enligt undersökningen inte högt i prioritet för väljarna.

Trafik, till exempel, tycker enbart 5 procent är den viktigaste frågan.

Men det är i första hand sjukvården som vi röstar den 15 maj i omvalet till Västra Götalandsregionen. Nästan hälften av de tillfrågade i Sifos undersökning tycker att det är den viktigaste valfrågan i regionvalet. Viktigare och viktigare med stigande ålder och det är väl förståeligt. Ju mer i behov av sjukvård man blir, desto viktigare blir det.

Men nästan lika många verkar inte veta att regionen främst har hand om sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och kultur. Enligt Sifoundersökningen, tycker många att skolan, barnomsorgen, äldrevården och jobben är viktigast också i det här valet, som alltså överhuvudtaget inte handlar om skola, barnomsorg, äldrevård eller jobb.

Statsvetaren Lennart Börjesson vid Högskolan i Skövde tror att det kan ha flera förklaringar.

– Det kan bero på att man är lite osäker på vad riksdagen och regionen ansvarar för. Eller också kan det vara att man använder valet utifrån vad man tycker om rikspolitiken.