Jan Rapp: jag vill att det ska vara svårt att säga nej

9:19 min

– För 4 år sen slutade jag på att renovera hemma eftersom jag höll på att gå under på kuppen. Då behövde jag något att göra och en kompis berättade om att man kan köra bilar på gas från matrester. Jag trodde knappt att det var sant. 1/3 av koldioxidutsläppen kommer från motorer och är en stor del av klimatproblemet, berättar Jan Rapp.

Jan Rapp är gynekolog på Danderyds sjukhus. Han står just nu i personalmatsalen och föreläser för tre sköterskor som ska följa med på ett studiebesök för att se hur sjukhusets matrester blir till biogas.

Jan har på några månader ordnat ett system med vita plastbackar för att allt matavfall från varje avdelning ska samlas in. Det handlar om 36 ton om året. I december utsågs han till månadens stockholmare.

Han berättar om alla brev han skrivit till Stockholms politiker och tjänstemän som aldrig svarade. Och hur han tog pengar ur egen ficka när han fick höra att de 4 som jobbade med insamling av matavfall i Stockholm efter valet 2006 bara skulle bli en enda. Jan Rapp betalade helt sonika lönen för 2 man till som skulle fortsätta jobbet:

– Jag ville att det skulle bli svårare för politikerna att säga nej till att bygga en anläggning för att göra fordonsgas av matavfall i Stockholm. Tack vare de två jag anställde gich mängden insamlat avfall upp med 20 % till 6300 ton/år, men det ändrade ingenting. Då pratade jag med miljöchefen inom Stockholms läns landsting om möjligheten att driva Sls biogasbussar med matavfall från landstingets sjukhus. Det hade inte chefen tänkt på, så då bestämde jag mig för att starta detta.

Så får jag och sköterskorna följa med på Jan Rapps rundvisning. För några månader sen las allt matavfall i plastsäckar som klibbade ihop och inte gick att tömma, så allt slängdes tillslut i samma container ändå. De nya vita plastlådorna i avdelningsköken däremot är lätta för vaktmästarna att vända upp och ned i större uppsamlingskärl nere i kulvertarna och sen lastas matavfallet på sopbilar som kör det till Uppsala för att malas och rötas och bli till metangas till deras biogasbussar. Men varför görs inte detta i Stockholm?

Jan Rapp tar oss med in i det jättelika avloppsreningsverket Henriksdal insprängt i ett berg mellan Nacka och södra Stockholm. Här tillverkas det biogas av vad stockholmarna spolar ned i toan, även om en hel del gas går förlorad i rören och under reningsprocessen. Men Danderyds sjukhus matavfall kan man inte röta i anläggningens jättelika rötkammare eftersom det inte är nedmalt till en gröt. Någon sådan kvarn har Stockholms stad inte satsat på. Därför måste matresterna åka till Uppsala istället och bli biogas där. Men nu Jan Rapp har ialla fall lyckats övertyga sjukhuset om att satsa 400 000 kronor på att köpa en egen liten kvarn.

Jag kan inte låta bli att undra hur han orkar, var kommer det här brinnande miljöengagemanget ifrån?
– Min pappa var professor i Naturgeografi i Lund och när jag var tonåring så frågade jag honom om han tyckte att han var en person med makt, berättar Jan. Men nej det tyckte han inte. Om inte han i kraft av sitt ämbete och sin kunskap ansåg att han hade inflytande så blev min slutsats att makt har den som tar den. Och eftersom jag närmar mig 50 år så känner jag många personer och kan åtminstone försöka att snabba på processen och informera folk. De allra flesta som bor i Stockholm har ingen aning om att om de slänger sina matrester i en brun papperspåse vid sidan av den andra påsen så kan de där soporna 20 dagar senare driva en SL-buss, slår Jan Rapp fast.