Björklund: Mobil vid prov är oacceptabelt

1:22 min

Utbildningsminister Jan Björklund vill förbjuda elever att ha med sig mobilen när de skriver prov.

– Att elever tillåts sitta med påslagen mobiltelefon under provsituation och då kan surfa på nätet och ta fram svaret är naturligtvis inte acceptabelt, säger han.

Som Ekot tidigare berättat förkommer det att elever fuskar med hjälp av mobiltelefoner under nationella prov eftersom de får ta med mobilen till provtillfället.

Det gillas inte av Jan Björklund.

– Skolor som gör så måste ju skärpa sig. Behövs det måste naturligtvis riktlinjerna förtydligas. Jag menar att det är helt självklart att det inte sak förekomma, säger han.

Redan i dag står det på Skolverkets hemsida, under rubriken ”Frågor och svar om nationella prov”, att skolor inte ska tillåta mobiltelefoner under proven. Trots det finns det många skolor som tillåter mobiltelefoner om de hålls avstängda och därför vill Björklund alltså att det regleras tydligare.

En av skolorna som tillåter eleverna att ha med sig mobilerna in är Praktiska gymnasiet i Stockholm.

Bo-Åke Andersson är rektor där.

– Det finns alltid risker med allt, man kan aldrig förhindra allt. Men enligt reglerna ska mobilerna varken synas eller höras och det finns en vuxen i rummet, säger han.

Varför tar ni inte bort telefonerna?

– Jag tycker det är en rättighet i dagens samhälle att man ska få ha en mobiltelefon, säger Bo-Åke Andersson.