Bryssel

Bakgrund EU: Flyktingströmmar ger mer gränskontroller

1:24 min

Oenighet mellan Frankrike och Italien om flyktingar från Tunisien har gjort det tydligt att EU:s system för ett gränslöst EU utan passkontroller har brister. EU:s flyktingkommissionär Cecilia Malmström öppnade därför i dag för att EU ska införa hårdare gränskontroller.

Några konkreta förslag kom idag inte från EU-kommissionen. Det dröjer ett par veckor till. Men behovet av att visa att EU gör någonting är stort.

– EU måste kunna kontrollera sin yttre gräns sa Cecilia Malmström. EU måste också ha mer gränsövervakning och något slags system med gränspatruller, fortsatte hon.

Bråket mellan Frankrike och Italien om att Italien gett tjugofemtusen tunisier tillfälliga uppehållstillstånd med tillstånd att resa inom EU har utlöst en förtroendekris för Schengenreglerna.

Regler som innebär att det inom tjugotre av EU:s tjugosju länder är möjligt att resa fritt utan passkontroller.

Hittills har tillfälliga gränskontroller i princip bara införts i samband med fruktan för bråk i samband fotbollsmatcher.

Nu kan det så småningom komma förslag om att gränskontroller även kan införas i andra sammanhang. Men att tjugofemtusen tunisier kommit till Italien är inget skäl för en sådan åtgärd, enligt Cecilia Malmström.

Om EU-kommissionen får som den vill kommer det att bli kommissionen som i framtiden bestämmer mer och medlemsländerna mindre om vilka regler som ska gälla för personers fria rörlighet inom EU.