Höjd beredskap för svenska truppen i Afghanistan

Beredskapen hos den svenska truppen i Afghanistan har höjts, eftersom man anser att hotbilden har skärpts.

Överstelöjtnant Peter Nilsson i Mazar-i-Sharif säger till Göteborgs-Posten att orsaken är talibanernas utlysta våroffensiv mot de utländska trupperna.

Hotet är allmänt och sträcker sig över hela Afghanistan.

Men beredskapen har höjts och ligger på en betydligt högre nivå än för bara några veckor sedan enligt överstelöjtnanten.

Så sent som i söndags var svenskarna i Afghanistan i strid.

Ekot