Skattplundringsrättegången

Huvudmannen nekar till brott

1:13 min

Rättegången i Gotlands tingsrätt där fem män är misstänkta för olika brott mot fornminneslagen fortsatte på torsdagen. På förmiddagen förhördes den så kallade huvudmannen och medhjälparen. På eftermiddagen var det krucifixköparen som hördes.

Den så kallade huvudmannen, en 46-årig myntsamlare från Stockhollmstrakten, nekade i rätten till att ha använt metalldetektor på Gotland, men medgav att han hjälpt till att sortera mynt.

Också medhjälparen har hörts och berättat att han med kort varsel kom med därför att han håller på att separera och det var skönt att komma iväg. Han råkade dessutom få med sig metalldetektorn hela vägen till Gotland.

På eftermiddagen var det dags den skånska köparen, som bland annat har köpt det avbrutna krucifixet. Mannen som har en högre poisition i ett skånskt kommunalt bolag redogjorde för sitt stora intresse för arkeologi, mynt o historia. Han har på fritid läst bland annat kulturgeografi.

Han har köpt och sålt mynt och andra saker av Säljaren under åren och eftersom Säljaren har sålt på mässor tillsammans med andra erkända säljare gjorde han bedömningen att Säljaren var seriös. Första gången var på en mässa 2002 där det nästan blev tävling dom emellan om att köpa två mynt.

Vid senaste köpet förhandlades det på telefon och betalades via överföring. En påse med olika silverdetaljer och bitar skickades för påseende. Det han inte köpte skickades tillbaka och de övriga bitar, bland annat krucifixdelen som han inte var intresserad av fotograferade han och skickade bild till en annan samlarkompis. Denne som är knuten till numismatiska gruppen anade oråd och sen kopplades polisen in.

13.30 Åklagaren Mats Wihlborg undrarde om hur äkthet kan garanteras? Den skånska köparen svarar att man måste lita på att det som finns helt öppet på mässor inte kommit på olaglig väg.

Krucifixet som också omnämns som "smycke-bit" var nästan ointressant och betecknades av köparen som bitsilver. Det var ju tillfälligheter som sen gjorde att just den biten startade hela rättegångskedjan.

-Har du miistänkt att det förekommer stulna föremål på marknader? Nej det har jag inte, svarade köparen.

Eftersom säljaren tidigare varit instämd för ett liknande brott ville försvarsadvokaten lämna in det beslut om nedläggning av dåvarande åtal. Den skånske Köparen behöver nu inte längre närvara vid rättegången utan skall infinna sig till slutpläderingen den 19 maj.

13.50  Rätten tar paus

Rättegången fortsätter med sakframställning om punkterna 4-7, om grovt fornminnesbrott eller försök till detsamma i Othem och Gerum på olika platser samt krav på skadestånd till Länsstyrelsen. Det gäller myntsäljaren och medhjälparen.

Samlaren skall också ha mottagit och förvarat eller gömt silvermynt från Gerum och åtalas här för fornminnesbrott.

Åklagaren går igenom och redogör för platserna, kartor och vilken omfattning av fynd som gjorts vid eftergrävningarna. Othem Ytings och Gerum Hägvalds är de aktuella gårdarna med olika markdelar.

Säljaren och samlaren har också rest till Gotland tillsammans tidigare, vilket skall redogöras för. Fler platser finns då omnämnda i material som hittats på datorer mm. 

I säljarens hus hittades en GPS. Spår i den visar att man mellan den 3-5 oktober 2009 varit både på plats i Othem och Gerum nattetid och sen återvänt till huset i Hejde. Noggrannheten på Gpsen var stor och anger platsen på metern när, noggrannare än de data som finns offentligt utlagda. Åklagaren hävdar därför att de värden som förts in i de ordinarie datorerna tyder på att dessa är egna bättre värden än de offentliga.

Säljaren förnekar att han olovligen grävt upp några föremål på platser som redovisas. Han har dock varit på Gotland vid tillfället.

Samlaren och medhjälparen förnekar också inblandning .

14.45  Rättegången ajourneras och förhandlingarna fortsätter den 11 maj.