Beckholmen börjar saneras nästa vecka

1:33 min

Efter flera års planering ska nu den omfattande saneringen av Beckholmen vid Djurgården i Stockholm påbörjas på måndag. Efter att ön använts för varvsverksamhet sedan mitten av 1800-talet innehåller marken bland annat enorma mängder bly, tjära, arsenik och kvicksilver.

- Det finns en grönyta centralt i området, och där ska vi hantera försiktigt och bara plocka bort de värsta föroreningarna. När vi kommer ner på varvsområdet är vi tvungna att ta bort allting ända ner till havsytan, vilket kan bli ett 3, 5 meter tjockt lager, säger Christer Egelstig.

Det motsvarar åtskilliga tusentals billass, om man mäter på det sättet?

- Ja, om det skulle fraktas över Djurgården, och den lilla Beckholmsbron skulle det bli ungefär 15 000 billass.

Industriepoken på Beckholmen började redan 1633 - alltså strax efter att regalskeppet Wasa förliste.

Sedan mitten av 1800-talet har varvsverksamheten dominerat ön.

Problemet är att de nästan 400 åren som industriholme har satt djupa spår. All mark på Beckholmen är svårt förorenad och vattnet kring ön har tagit emot stora mängder av läckande miljögifter.

I jorden finns idag enorma mängder bly, tjära, kvicksilver, arsenik och andra föroreningaroch det här gör Beckholmen till ett av de mest förorenade områdena i hela Stockholm. Faktum är att upp mot tio procent av allt kvicksilver,bly och alla giftiga tjäror som förorenar miljön i Stockholm beräknas komma härifrån Beckholmen

Men nu ska det bli ändring på det, för nu startar den sanering av ön som planerats i åratal.

Runt 15 000 billass jord och grus ska fraktas bort, och ersättas med ny jord och transporterna sker på båt.

Naturvårdsverket har gett bidrag på 185 miljoner kronor till saneringen, och när allt är klart nästa sommar ska ett kulturhistoriskt maritimt centrum stå klart, det garanterar Djurgårdsförvaltningens chef Gunnar Häger:

- Ja, vi har ju till och med ett riksdagsbeslut om att uppföra ett maritimt center härute, och det är ett beslut som riksdagen nog kommer stå fast, säger Gunnar Häger.

När ska allt vara klart då - om nu planerna håller?

- Någon gång nästa sommar räknar vi med. Då kommer ges plats att bedriva varvsverksamhet på ett ansvarsfullt och framförallt miljömässigt sätt - att inte fortsätta smutsa ner området här, säger Djurgårdsförvaltningens chef Gunnnar Häger till Radio Stockholm.