Förslag om frysta löner kritiseras

1:45 min

Tjänsteföretagens organisation Almega kräver frysta ingångslöner i tio år i ett utspel inför avtalsrörelsen. Almega vill se större löneskillnader, fler avtal som bygger på lokal och individuell lönebildning och avtal utan garanterade löneökningar för alla.

– Vår utgångspunkt är att det idag finns alldeles för många som står utanför arbetsmarknaden idag, stora ungdomsgrupper. Därför vill vi frysa ingångslönerna för att göra det möjligt att sänka trösklarna. Vi vill dra ut spannet.

– Vi behåller ingångslönerna på ett antal år och sedan vill vi gärna öka lönespridningen - det vill säga, vi vill höja i anda änden, säger Jonas Milton som VD på Almega.

Men skulle inte det i slutändan innebära att de personer som kommer nya ut på arbetsmarkanden får mindre lön och cheferna högre?

– Min utgångspunkt är att det är bättre att ha en lön än ingen lön alls. Det är min utgångspunkt.

Almega är en del av Svenskt näringsliv. De 10 000 medlemsföretagen sysselsätter en halv miljon anställda.

VD Jonas Milton menar alltså att förslaget skulle underlätta för arbetsgivarna att anställa unga och andra som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden.

LO:s avtalssekreterare Per Bardh håller inte med. 

– Det är en befängd idé han kommer upp med. Det är en orealistisk lösning på att hantera det han vill göra, att få större lönespridning på svensk arbetsmarknad. Det är inte acceptabelt från fackligt håll. I synnerhet inte från LO:s håll.

Från hans perspektiv leder det till att man ska kunna anställa fler ungdomar och folk som inte har varit inne på arbetsmarknaden? Är inte det bra?

– Han vill anställa folk. Han vill också göra unga vuxna till väldigt fattiga arbetare, säger Per Bardh.

Per Barth är också kritisk till Almegas förslag att ta bort generella löneökningen.  

Jonas Milton på Almega vill istället att lönen baseras på individuella samtal.

–De som gör en bra prestation ska givetvis få mer än en person som gör en sämre prestation, säger han.