Salafister tolkar islam strikt

Salaf betyder förfäder och det är tillbaka till urislam som salafisterna vill gå. De är bokstavstrogna och vill inte se några tolkningar av religionen eller Koranen. De är kritiska till ett modernt muslimskt synsätt.

Salafister är muslimer som anser sig praktisera den sanna islam, så som den utövades av de första tre generationerna muslimer. Profeten Muhammed ska ha sagt att de första generationerna också är de bästa.

Förutom koranen är profetens sunna, tradition, rättesnöre för hur en sann muslim ska vara.

Dagens salafister anser att den sanna religionen har smutsats ner med senare innovationer. De anser exempelvis att radband i samband med bön är en nymodighet eftersom profeten inte gjorde så.

Wahhabismen, den strikta tolkningen som uppstod under 1700-talet i Saudiarabien och idag präglar landets religiösa liv, är en form av salafism. Wahhabisterna själva föredrar att kallas salafister.

Wahhabismen kännetecknas av sträng disciplin och motstånd till såväl västerländskt inflytande som till mer liberala riktningar av islam.

I Egypten har salafisterna fått allt större inflytande efter att Mubarakregimen störtats. När väst oroades över ökat inflytande för det muslimska brödraskapet oroas egyptiska moderata muslimer för salafisternas större inflytande.

De har anklagats för våldsamma aktioner och nu senast för attackerna mot den kristna koptiska kyrkan där minst tolv människor dödades. På landsbygden ska attackerna ha handlat om att en påstådd prostituerad kvinna fick örat avskuret, butiker som säljer alkohol har vandaliserats och sufiska minnesmärken har förstörts, eftersom de anses strida mot islam och bygga på vidskeplighet. 

Salafisterna själva förnekar allt ansvar för detta.

För salafisterna är målet en islamisk stat där sharialagar råder. För dem har muslimska broderskapet ägnat för mycket tid åt politiken och därmed kommit för långt från religionen.

– En islamisk regering är en regering baserad på sharialagar, sa Abdel Moneem al-Shahat, en allt populärare tv stjärna i salafisternas egen satellit-tvkanal. Den grundades 2006 av en saudisk affärsman och har ändrats från en musik och videokanal till en kanal med fokus på religionen. Där syns unga predikanter förklara varför salafismen är den enda rätt vägen.

De egyptiska salafisterna fick allt större stöd på 80-talet, något som blev mer och mer synligt i gatubilden där kvinnor och män allt mer började klä sig traditionellt med heltäckande kläder, kvinnor i niqab där bara ögonen syns.

Under Mubaraks tid vid makten märktes inte denna strikta form av islam så mycket, men efter revolutionen har företrädarna synts mer och mer.

Några säkra opinonsundersökningar av hur många som efterföljare salafisterna har i Egypten finns inte. Men enligt tidskriftsredaktören Hala Mustafa har rörelsen fler medlemmar än det muslimska brödraskapet.

Det finns uppgifter om att salafismen växer i hela världen. I Sverige uppmärksammades salafismen i Rosengård i Malmö 2008.

Pernilla Ouis varnade då för de antidemokratiska värderingar som hon hävdade spreds i Rosengård via en källarmoské och till barn som deltog i koranskolor. Ouis som är muslim, men mycket kritisk till konservativ islam skrev då så här om salafisterna:

Den ideologiska inriktning, som kallas salafi, anses vara den mest hårdföra, puritana och västfientliga tolkningen av islam. Den som inte accepterar deras tolkning ses som otrogen, ett epitet som också används mot  vanliga muslimer. Gruppen står för patriarkala, homofoga och odemokratiska värderingar".