Grekland ser sig om efter nya allianser

2:03 min

I spåren av den ekonomiska krisen i Grekland samt händelseutvecklingen i Turkiet, Mellanöstern och Nordafrika försöker Grekland se sig om nya potentiella strategiska samarbetspartners vid sidan av EU, bland andra Israel och Kina.

– Med tanke på den ekonomiska situationen i landet kan inte Grekland ta sig den lyxen att säga nej till någon utländsk investerare, säger statsvetaren Thanos Dokos vid tankesmedjan ELIAMEP i Aten när Kinas nya intresse för Grekland kommer på tal.

Samma sak gäller i fråga om Ryssland varifrån Grekland får det mesta av sin naturgasimport.

Men om man bortser från den ekonomiska situationen i landet så har det geopolitiska läget ändrats radikalt österut och söderut i Greklands absoluta närhet.

I takt med oron i Nordafrika och Mellanöstern börjar Turkiet få en allt större roll i regionen, vilket förändrar både den ekonomiska och säkerhetspolitiska bilden för Grekland.

Inte minst sedan Turkiets och Israels relationer blivit alltmer frostiga samtidigt som Turkiet vänder sig mer mot den energirika arabiska världen i fråga om förbättrade relationer. Det har nu lett till att Grekland och Israel fördjupat sina relationer och samarbete.

Under de senaste ett och halvt åren har relationerna med Israel fördjupats i och med att Grekland har funnit en ny möjlighet till detta.

Israel har blivit alltmer isolerat och har fått snabbt försämrade relationer till Turkiet. Det handlar inte om att Grekland tävlar med den gamle arvfienden Turkiet, poängterar Thanos Dokos, utan det handlar om realiteter i regionen.

– Dels kan Grekland få ut mer av turismen från Israel och dels handlar det om säkerhetspolitik utifrån vad som händer i Nordafrika och Mellanöstern, säger Thanos Dokos.

Dessutom kan Grekland gynnas av den starka judiska lobbyn som finns i USA, både i kongressen men också inom affärsvärlden på Wall Street, menar han.

– Vi behöver någon som pratar mer positivt om den framtida grekiska ekonomin för att påverka finansiärer, säger Dokos.

Men det handlar också ur ett energisäkerhetspolitiskt perspektiv nu när läget i de energirika staterna är skakigt. Då blir transitländerna för energin än mer viktiga.

Turkiet har en central roll där för mycket av energin till Europa från både arabstater och Ryssland är koncentrerad kring viktiga olje- och gasledningar som passerar nära eller genom Turkiet.

Framöver kommer Grekland också att spela en viktig roll i sammanhanget tror Thanos Dokos.