Leksaker kan läcka ut farliga ämnen

Leksaker gjorda av mjuk plast kan läcka ut giftiga kemikalier. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

– Jag anser att det är viktigt att de farligaste kemikalierna i plast identifieras och byts ut, säger Delilah Lithner som skrivit avhandlingen vid institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet.

Studien har gjorts på vattenloppor som utsattes för lakvatten från plastbitar. Det visade sig att en tredjedel av de undersökta produkterna var giftiga för lopporna. Huruvida de skulle vara giftiga även för människor är dock oklart.

– Det har inte undersökts.

Plast kan vara såväl mjuk som hård och det är främst mjuka produkter av pvc som släpper i från sig giftiga kemikalier.

– Mjuk plast har större glapp i sin struktur. Det kan jämföras med ett nät med stora hål - kemikalierna läcker lättare igenom, till exempel mjukgörare som ftalater.

– Det behövdes rätt stora koncentrationer av plast för att göra vattnet giftigt, säger Delilah Lithner om sitt forskningsresultat.

– Å andra sidan är det önskvärt att kemikalier inte läcker ut alls från produkter.

Vilka giftiga kemikalier som de undersökta plastbitarna läckte ut är inte undersökt.

TT