Brittiska banker får betala tillbaka miljarder

1:33 min

De brittiska bankerna har drabbats av en ny smäll i mångmiljardklassen. Bankerna har sålt en försäkring som ska skydda personer som inte kan betala sina lån om de till exempel blir arbetslösa. Men nu får bankerna ta konsekvensen av att de också sålt försäkringar till tiotusentals personer som aldrig skulle kunna utnyttja försäkringen.

Det var en lönsam affär under flera år för de brittiska bankerna att sälja försäkringar som skulle skydda låntagare om de inte längre kunde betala för sina lån när de blev arbetslösa, sjuka eller råkade ut för ett olycksfall.

Men det var bara det att bankerna också sålde försäkringar till personer som aldrig skulle ha kunnat utnyttja försäkringen om de hade fått problem att betala sina lån.

Det handlade om egna företagare, personer som hade sviktande hälsa, var för gamla eller personer som redan var arbetslösa. De här grupperna uppfyllde inte försäkringarnas villkor men det fick de aldrig reda på av bankerna.

Det såldes också försäkringar till personer som inte informerades om att de fick en försäkring samtidigt som de tog ett lån.

Den brittiska finansinspektionen beslutade att skärpa reglerna och förändringen skulle också gälla retroaktivt. De brittiska bankerna gick då till domstol där de förlorade och idag meddelade bankernas branschorganisation att den inte tänker överklaga till högre instans.

Och bankerna har redan gjort reservationer i sina resultaträkningar för de tiotusentals kunder som nu kommer att begära pengar tillbaka för försäkringar sålda på felaktiga premisser.

Halvstatliga Lloyds som var marknadsledande när det gäller den här typen av försäkringar har reserverat över 30 miljarder kronor, Barclays tio miljarder, HSBC tre miljarder.

Royal Bank of Scotland, som efter finanskrisen ägs till över 80 procent av staten, har inte lämnat besked än men väntas reservera omkring tio miljarder kronor.