Råvarububblan som sprack

2:12 min

I torsdags kväll och under fredagen föll råvarupriserna på bred front på de globala marknaderna. Det gäller både ädla metaller och råolja. Och det var flera faktorer som bidrog till prisfallet, säger professor Marian Radetzki vid Luleå tekniska Universitet.

– Den primära orsaken till att priserna föll är att de vari extremt uppskruvade under de allra senaste åren. Från den uppskruvade nivån finns det egentligen bara en riktning at gå, nämligen mot lägre priser, säger råvaruexperten Marian Radetzki.

Kan man säga att det var en klassisk bubbla som sprack?

– Jag tycker att man kan säga på det viset.

Det var dramatiskt i torsdags kväll och under fredagen. Och det var en klassisk bubbla som brast. Den hade pumpats upp under flera år, ja egentligen ända sedan 2003 ungefär. Då började den glupande aptiten märkas på råvaror av alla de slag, metaller och råolja, från några av världens snabbväxande ekonomier.

Det var en rad faktorer som samverkade till att bubblan brast den här gången, säger Marian Radetzki.

– Rykten om att vissa investerare hade minskat sina positioner. Golden Investment banken hävdade att toppen kanske var nådd. Det kom dåliga rapporteringar om USA:s ekonomi. Allt detta tillsammans utlöste den här säljvågen, från en prisnivå som hade varit extremt hög och som fortsätter vara extremt hög.

I dag har priset på råolja hämtat sig men bara lite. Som mest en enskild handelsdag föll priset just i torsdags kväll. Nedgången var ungefär tio procent. På en vecka, sedan den 29 april, föll oljepriset från 126 till 106 dollar per fat i fredags.

Metaller som silver och koppar och guld och aluminium och zink föll alla kraftigt i förra veckan.

– På lite längre sikt, kanske på tre års sikt så bedömer jag att priserna kommer att parkeras väsentligt lägre än i dag när den nya kapacitet, som det nu investeras i, är på plats. Då borde rimligen priserna också falla väsentligt.