Ingen gräns för förnybar energi

1:32 min

Det finns ingen gräns för hur mycket energi som skulle kunna komma från förnyelsebara källor i framtidens energisystem, det visar en ny rapport från FN:s klimatpanel. Professor i energisystem Lars Nilsson vid Lunds universitet är en av huvudförfattarna till rapporten.

– Mängden förnybar energi är många gånger större än de behov samhället har, säger han.

Rapportförfattarna i FN:s klimatpanel har under två år sammanställt all vetenskaplig litteratur på området och kommit fram till att gränsen för hur mycket förnybar energi som går att ha i energisystemet inte begränsas av resurserna i sig. Det finns i och för sig en gräns för hur mycket mark man kan använda för att tillexempel odla grödor som kan bli biobränslen, men sammantaget med tillexempel solenergi, vind och vågkraft är det politiska beslut som avgör hur mycket förnybart som vi kommer ha i energisystemet i framtiden.

På den pågående internationella energikonferensen i Linköping, World renewable energy congress,  , möts 650 forskare från 70 länder och diskuterar förnybarenergi och energieffektivisering. Satsningen på förnybar energiteknik växer globalt med 20% per år men det skulle kunna gå ännu snabbare. Den främsta bromsklossen är att det fattas pengar för investeringar. Det är bara en bråkdel av satsningarna och bidragen till energi som går till förnybart jämfört med hur mycket som går till fossil energi och kärnkraft, det säger Doerte Fouquet som är chef för intresseorganisationen European renewable energies federation, hennes lösning är, långsiktiga avtal med de som vill satsa på förnybar energi, först då kan man få en ordentlig skjuts i systemet som på allvar konkurrerar ut fossil energi menar hon.