Sämre sjukvård efter besparingar

Besparingarna inom den gotländska sjukvården kan få allvarliga konsekvenser. För den enskilde skulle det i värsta fall kunna innebära att någon mister ögat på grund av att bakjouren försvinner.
Det handlar om att ta bort all privat ögonsjukvård, halvera antalet gråstarrsoperationer och höftledsoperationer. Axelledsoperationer ställs in helt och antalet hyrläkare ska minskas till hälften. Andra förslag är att avtalen med de privata sjukgymnasterna sägs upp, städningen på vårdcentral och lasarettet minskas och en utredning ska dras igång för se om det är för mycket personal på Visby lasarett. Det är en del av åtgärderna som blir nödvändiga om sjukvården måste spara ytterligare 20 miljoner kr i år. - Att det kommer att få konsekvenser för Gotlands befolkning är alldeles klart. Sen kan man diskutera var gränsen ska gå säger sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson.