Regeringen förhandlar med S om vapenexport

1:34 min

Regeringen och Socialdemokraterna förhandlar nu om en uppgörelse som innebär att krav på demokrati ska ställas på de länder som Sverige säljer vapen till. Försöken att få till en blocköverskridande överenskommelse är inne i ett avgörande skede, erfar Ekot.

Det är främst debatten med anledning av den folkliga resningen i Mellanöstern och Nordafrika som är orsak till att Sverige nu är på väg att ändra villkoren för den svenska vapenindustrin. 

Sverige exporterade försvarsmateriel för totalt 13,7 miljarder kronor förra året. Av detta var det knappt 30 procent som gick till ett 20-tal länder som Pakistan, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. 

I utrikesutskottet i riksdagen pågår behandling av frågan om det ska ställas krav på att länder ska vara demokratier för att få köpa svenska vapen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ett förslag om det liksom Socialdemokraterna. Folkpartiet och Kristdemokraterna är också intresserade av att sådana krav ställs på den svenska vapenexporten. 

I regeringen har frågan varit föremål för hårda förhandlingar i samordningskansliet mellan de fyra borgerliga partierna. Moderaterna, som hållit emot, har försvarat nuvarande lagstiftning, men Moderaterna har nu gett med sig och regeringen försöker komma fram till en uppgörelse med Socialdemokraterna. 

I utrikesutskottet avvaktar politikerna och först på torsdag kommer ett färdigt förslag att tas där. 

Socialdemokraterna och regeringen väntas förhandla fram skrivningar som kan ge underlag för en lag där krav ställs på att svenskt försvarsmateriel endast få säljas till länder som är demokratiska. 

Utrikesutskottet kommer i sådant fall att ha en majoritet av de fyra borgerliga regeringspartierna och Socialdemokraterna, som uppmanar regeringen att återkomma med en lag som kräver demokrati för att godkänna vapenexport.