Malmö

Hyresrätter är för dyra

1:45 min

Det byggs nya hyresrätter i Malmö men långt ifrån alla har råd att flytta in. Siffror som Sveriges Radio granskat visar att nyproduktionen främst sker i attraktiva bostadsområden med höga hyror. Så höga att efterfrågan sviktar.

– Det är på gränsen att det går att hyra ut det som byggs idag. Efterfrågan är inte så hög till de priser som man tvingas ta ut vid nyproduktion, säger Sten Svensson på Hyresgästföreningen.

Att det råder bostadsbrist i Malmö kan knappast ha undgått någon. När marknaden bestämmer så är det dessutom inte behovet som avgör var de nya bostäderna ska ligga.

Samtidigt som hyresvärdarna i Västra Hamnen har problem att fylla sina lägenheter så är trångboddheten akut på andra håll. Det krävs stöd från staten, säger Sten Svensson, för att byggherrarna ska våga satsa i områden med låg tillväxt.

– För att få igång byggandet på en acceptabel nivå så krävs det subventioner till hyresrätten.

De subventionerna är ett minne blott, så byggföretagen satsar där pengarna finns. Men nyproduktionen öppnar möjligheter också för dem med något sämre ekonomi.

– Du frigör lägenheter i det befintliga beståndet där unga, studenter och andra nyinflyttade har råd att bosätta sig, säger Jan Haak som är chef på Malmö stads avdelning för samhällsplanering.

Det betyder dock inte att områden som befinner sig i botten på inkomstlistan får högre status. Dessa "första hållplatser" i bostadskarriären gynnas inte när de invånare som tjänar pengar väljer att flytta ut.

Men som en del av de nya områdesprogrammen har Malmö stad planer på att förtäta och komplettera bebyggelsen i bland annat Herrgården och Lindängen. Förhoppningen är att öka trivseln och därmed bromsa utflyttningen. Men än så länge är de just bara planer.

– Nyproduktionen, som är förhållandevis dyr, innebär också att den utestänger vissa grupper, säger Jan Haak.