Gratisåkning som politisk metod

0:50 min

Christian Tengblad köper nästan aldrig biljett när han åker kollektivt, eftersom han tycker att det ska vara gratis.

Tycker du att det är okej att planka för att försöka påverka kollektivtrafiken?

Christian Tengblad är med i organisationen planka.nu och betalar alltså inte för sina resor.  Att planka tycker han är ett sätt att ge kollektivtrafikanter en röst: 

Oavsett vad man tycker om avgifterna i kollektivtrafiken är metoden att åka gratis kontroversiellt i mångas ögon. Så här tycker Rebecka i ett mejl till Ring P1:

Först förespråkar han att man ska åka kollektivt och sedan plankar han på buss och tunnelbana. Hur tänker han att det ska gå ihop!