"Stopp för Fas 3 slår in öppna dörrar"

2:23 min

Regeringen tvingas stoppa den kritiserade arbetsmarknadsåtgärden Fas 3. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kräver att inga fler arbetslösa ska börja i Fas 3 och eftersom de rödgröna får stöd av Sverigedemokraterna måste regeringen agera.

– Jag tycker att man till viss del slår in öppna dörrar. Regeringen har redan meddelat att vi gör en översyn av jobb- och utvecklingsgarantin och vi ser ett antal områden där vi är beredda att diskutera förbättringar, säger Tomas Tobé (M), som är ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Över 26 000 personer är i dag sysselsatta i det som kallas jobb- och utvecklingsgarantins Fas 3. Dit kommer de långtidsarbetslösa som inte lyckats få något jobb efter först 300 dagars a-kassa och sedan 450 dagar i garantins första två faser.

Fas 3 har på senare tid fått hård kritik från flera håll och nu har alltså de rödgröna partierna bestämt sig för att ta ett så kallat utskottsinitiativ som begär att regeringen stoppar att fler flyttas över till Fas 3.

– Vi vill att människor ska få aktiva insatser: Utbildning, praktikplatser, hjälp att bedöma sin kompetens. Insatser som leder till jobb. Inte förvaras i en återvändsgränd i Fas 3, säger Ylva Johansson (S), som är vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Vad ska hända med dem som redan i dag finns i Fas 3?

– Vi vill på sikt också avskaffa Fas 3. Men det här är det initiativ vi tar i dag, att sätta stopp för en verksamhet som inte fungerar.

För att kunna begära att regeringen slutar att överföra arbetslösa till Fas 3 måste de rödgröna ha stöd av Sverigedemokraterna. Och det kommer de att få.

Sven-Olof Sällström (SD) som sitter i arbetsmarknadsutskottet säger att hanteringen av människor i Fas 3 har skötts illa.

– Det sticker väldigt mycket i ögonen när man ger folk ordinarie arbetsuppgifter till väldigt låga löner, under kollektivavtal, och dessutom betalar företagen för att anställa dem, säger han.

Riksdagen har rätt att förvänta sig att regeringen nu finner sig i majoritetens önskemål, men det finns inga rättsliga påföljder om åtgärderna skulle ta lång tid. Därför är det i dagsläget oklart när Fas 3 stoppas.

Tomas Tobé säger att oppositionen inte har något att komma med.

– Oppositionen har ju inte klarat av att presentera en gemensam politik. Socialdemokraterna längtar efter gamla plusjobb, Miljöpartiet längtar efter ett gammalt friår, Sverigedemokraterna tycker att vi borde ta bort alla instegsjobb till nyanlända flyktingar. De har inte ens klarat av att göra den mest basala läxan och vara överens om en åtgärd, säger Tomas Tobé (M), ordförande i arbetsmarknadsutskottet.