Forskare vill skrota Kyotoavtalet

1:51 min

En internationell energikonferens pågår just nu i linköping, och där presenteras nu nya idéer för att hejda utsläppen. Björn Ola Linnér vid Klimatpolitiskt centrum hör till de forskare som vill skrota Kyotoavtalet som ska begränsa utsläppen av växthusgaser, och ersätta det med ett system som bygger på investeringar i miljöteknik och energieffektivisering.

Tanken på ett nytt system för att begränsa utsläppen av växthusgaser växte fram efter klimatmötet i Köpenhamn 2009. Världens ledare lyckades inte enas om ett nytt avtal efter att Kyotoprotokollet löper ut 2012. Och inte heller vid klimatmötet i Cancún i Mexico förra året blev det något genombrott.

Professor Björn-Ola Linnér och hans forskargrupp har tillsammans med forskare utomlands som studerar klimatpolitik kommit fram till att ett system som bygger på investeringsmål istället för utsläppsmål skulle vara ett mer effektivt sätt att få ner utsläppen på, de tror också att det är lättare att få acceptans för ett sådant avtal. För att även fattiga länder ska gå med på det här föreslår man att investeringarna ska kopplas till bruttonationalprodukten per person i respektive land.

– Det skulle innebära att de rika länderna får ta ett större ansvar för att investera, både på hemmaplan men också i tekniköverföring till fattigare länder, säger han.

Björn-Ola Linnér försöker föra ut tanken på ett nytt system till beslutfattare och andra forskare. Reaktionerna är blandade och det är för tidigt att säga om förslaget verkligen kommer få någon betydelse.

– Det är kontroversiellt, många företag tjänar ju grova pengar på utsläppsrätter. Man utmanar inte bara politiksa intressen utan även ekonomiska med att säga att vi måste tänka om, Björn-Ola Linnér.

Klimatpolitiskt centrum är ett samarbete mellan Linköpings universitet och SMHI.