Debatt om att införa skolk i betyget

1:25 min

Skolk ska skrivas in i skolbetyget menar utbildningsminister Jan Björklund (FP). Åsikterna om förslaget är många och nu är debatten igång:

Vad tycker du, hör skolk hemma i betyget?

Anita Lohmel från Stockholm tycker i Ring P1 att förslaget är en bra lösning på skolkfrågan eftersom föräldrarna får mer insikt i orsaken till frånvaron:

Martin Berg från Göteborg är av en helt annan uppfattning - det är inte alltid rätt att straffa den som skolkar:

Anledningarna till skolk är många. Kristina Andersson har mejlat:

Min sons kompis skolkar. Han tar hand om småsyskon när mammas och pappas arbetstider kolliderar. Ibland när de inte orkar efter långa arbetspass i låglöneyrken.

En annan uppfattning bland Ring P1:s lyssnare är att skolan inte behöver vara den självklara platsen för lärande. Anna Thunell, Västerås:

Marianne Sandor från Stockholm svarar att det inte bara handlar om kunskapsinhämtning utan om att lära sig ett socialt samspel:

Vad tycker du, hör skolk hemma i betyget?