Ny metod att hitta självmordsbenägna

1:36 min

Arbetsförmedlare, socialsekreterare och tjänstemän på Försäkringskassan i Göteborg, Falköping och Vänersborg ska nu lära sig att identifiera personer som visar tecken på att de är nära att begå självmord.

Metoden, som heter First Aid Training, kommer från Australien och regeringen har nyligen anslagit fem miljoner kronor till pilotprojekt som ska testa metoden i Sverige.

Västra Götalandsregionen är en av två län som får dela på pengarna, säger Eva Magnusson, chef för Samordningsförbundet Göteborg centrum, som ansvarar för utbildningsprojektet.

Det är bra att fler lär sig att se tecken på att personen går i självmordstankar. I dag är det endast sjukvården och främst psykiatrin som kan det, säger hon.

– Ja, precis så är det. Det är inte alla som kommer till psykiatrin och själmordstankar är ganska vanligt. Det är en stor del av befolkningen som har det och 1 500 personer tar livet av sig varje år. Då måste alla därute, inte bara psykiatrin, utan alla som jobbar i den offentliga verksamheten, hjälpa till.

Ett tusen personer och hälften från Västra Götalandsregionen kommer alltså under våren och hösten få en utbildning i den australienska metoden som på svenska heter Första hjälpen i psykisk ohälsa.

Men det handlar inte om att ställa diagnos och än mindre att bota psykisk ohälsa. Målsättningen är att rädda liv genom att öka kunskaper om självmordsförsök och självmord samt förhindra spridning av negativa attityder, rädslor och tabun som dessa ämnen väcker.

Det är Västsvenska Föreningen för Suicid Prevention som står för utbildningen och det finns flera skäll att man satsar på det just nu, säger Eva Magnusson.

– Det är på regeringens initiativ men samtidigt så är det också ett stort behov. På våra Arbetsförmedlingar, för att bara ta ett exempel, möter vi dagligen människor som mår psykiskt dåligt och arbetsförmedlingen har ett uppdrag att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. Då behövs det mer kunskaper. Det behovet har också Försäkringskassan och socialtjänsten.

Så satsningen beror inte på att det har kommit nya siffror som visar att antalet självmord har ökat de senare åren?
– Nej, men det är en stor andel av populationen som mår dåligt. Då måste vi göra någonting åt det. Och det är det vi ska göra.