Heroin mer etablerat i Uddevalla

Det blir allt mer vanligt med heroinmissbrukare i Uddevalla. Tidigare har de vanligaste drogerna varit hasch och amfetamin men nu har också heroin börjat att etablera sig. Personalen på missbruksenheten i Uddevalla träffar numer en del heroinmissbrukare, något de inte varit med om tidigare.