Omvalet i Västra Götaland

Ny röstlängd hindrar väljare att rösta

1:48 min

De som flyttat från Västra Götaland sedan valet förra året har blivit av med sin röst. Inför omvalet på söndag har en ny röstlängd upprättats, vilket innebär att det inte är samma personer som i höstas som får rösta. Andreas Bergman, som flyttade till Uppsala i januari i år, är en av dem som inte får rösta i omvalet.

– Jag känner mig bränd på min rätt att påverka, på min röst i region- och landstingsvalet. Det känns som att jag har blivit fråntagen min röst.

När Andreas Bergman flyttade och skrev sig i Uppsala i januari hade han ingen tanke på att hans röst i regionvalet inte längre skulle räknas.

Inför omvalet i regionen, i landstinget i Västra Götaland, har man tagit fram en ny röstlängd. Den baseras på vilka som var skrivna i regionen 30 dagar innan omvalet, det vill säga 15 april, och Lennart Nilsson som är docent i offentlig förvaltning tycker att det finns ett problem med det.

– Om man kan genomföra ett eventuellt omval mycket snabbt är det rimligt att det är de som ursprungligen hade rösträtt som fick rösta.

Men som vallagen ser ut i dag är det 30-dagarsregeln som gäller. När 1,2 miljoner väljare nu har chansen att gå till valurnorna igen innebär det att en del inte får rösta alls, medan andra nu får lägga sin röst i ett andra landsting för den här mandatperioden. En av dem är Kristin Börjesson som i höstas röstade i Halland.

– Det känns ganska orättvist egentligen, för det ska ju vara en röst per person, det blir ju lite fel. Men det känns ändå kul för jag vill framföra min åsikt.

Problemet om man skulle gå efter den gamla röstlängden är, förutom att lagen skulle behöva skrivas om, att en del inte lever längre och att en del har fyllt 18 och därmed blivit röstberättigade.

Andreas Bergman har viss förståelse för att lagen ser ut som den gör men ser sin röst som sin chans att påverka samhället.

– Och när man känner att den har försvunnit på grund av felaktigheter tycker jag att man kan tappa lite förtroende och tilliten till hur det här systemet fungerar. Nu kan jag varken påverka i Uppsala eller i Västra Götalands- regionen.