Onsdag 11 maj 2011

Nå vuxna så dricker unga mindre alkohol

6:27 min

Östersunds kommun arbetar med nollvision mot alkohol, tobak, narkotika och andra droger för ungdomar under 18 år.  Öckerö har under flera år minskat antalet ungdomar som dricker och även höjt debutåldern - erfarenheter som kan hjälpa Östersund och länets övriga kommuner.

– Vår idé är att om alla vuxna blir överens om att ingen ska dricka innan man är 18 år så gör inte ungdomarna det heller, säger Håkan Fransson, drogförebyggande samordnare i Öckerö kommun.

Öckerö kommun utanför Göteborg har ca. 12 000 invånare. Där har man jobbat i åtta år med ett program för att nå föräldrar och få dem att inse vikten av att minska ungdomsfylleriet och höja debutåldern.

Resultatet är en halvering av antalet ungdomar som dricker och debutåldern har förskjutits med åtminstone två år - från vårterminen i årskurs 7 till sommaren mellan 9:an och gymnasiet.

– Det är unikt i Sverige. Vad jag vet har ingen annan kommun lyckats så bra, säger Håkan Fransson.

Öckerö har inte alls vänt sig till ungdomarna själva i det program kommunen jobbat med, bara till föräldrar och andra vuxna i barnens omgivning.

Den senaste mätningen visar att 2,5 % av eleverna säger att de får dricka för sina föräldrar.