Demokrati inte absolut krav för vapenförsäljning

2:00 min

Det blir inget absolut krav på att svenska vapen bara ska få säljas till demokratier. Det framgår av den text som riksdagens utrikesutskott fattat beslut om idag. Regeringen uppmanas att återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriel-lagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater.

Vapenexporten har varit i fokus framförallt på grund av den folkliga resningen i Nordafrika och Mellanöstern, och flera partier har krävt en skärpning av den svenska vapenexportlagen.

Sverige säljer försvarsmateriel till länder som blanda annat Saudiarabien, Pakistan och Förenade Arabemiraten, och den svenska vapenexporten har varit omdiskuterad under många år. Flera freds och biståndsorganisationer har krävt att exporten stoppas till diktaturer.

De politiska partierna har reagerat. Socialdemokraterna har tillsammans med de fyra regeringspartierna förhandlat under de senaste dagarna och kommit överens om en text där det står:

...att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriel-lagstiftning, i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot ickedemokratiska stater. 

Det finns alltså inget absolut krav på att det skall vara demokrati i de länder som får köpa svenska vapen.

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är missnöjda med den här skrivningen. Hans Linde, vänsterpartiets utrikestalesperson, tycker att texten är både för svag och för vag.

– Dels innebär inte den här texten ett demokratikriterium. Det pratas om en skärpning av lagstiftningen, men på vilket sätt ska man skärpa lagstiftningen? Hur långt ska man gå? Det vet vi inte! Säger Hans Linde.

Han anmärker också på att det inte är klart när lagstiftningen ska vara klar.

– Tvärtom skickar man nu det här till regeringen, till en rad moderata ministrar som ska toka den här skrivningen och återkomma när de själva känner för det. Jag tror att det finns en risk för att detta kommer att dras i långbänk på UD och att, tyvärr, socialdemokraterna, folkpartiet och kristdemokraterna har köpt grisen i säcken, säger Linde.

Magnus Walan på biståndsorganisationen Diakonia, tycker att det är en stor framgång att utrikesutskottet kommer att kräva skärpt lagstiftning, men viktigt att det snabbt kommer lagförslag.

– Det är en seger, men vi måste se att det blir verklighet också. För varenda spaningssatellit, gevär, varje granatgevär som fortsätter exporteras till de här förtyckande diktaturerna är oacceptabelt.
Så att vi vill se en lagstiftning snabbt, att man ändrar regelverket. Och det borde finnas ett totalförbud när det gäller export till sådana här tydliga diktaturer, säger Magnus Walan.