Huddinge

Skatten sänks i Huddinge

Skatten sänks i Huddinge nästa år med 20 öre. Det föreslår kommunledningen. Målsättningen är att längre fram sänka skatten så att den hamnar på en en genomsnittlig nivå bland kommunerna i Stockholms län.

Skattesänkningen föreslås träda i kraft 1 januari 2012.

– Skattesänkningen är en del i det paket som innehåller stora riktade satsningar i både skolan och välfärden, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).