IMF: Vänta med ytterligare räntehöjningar

1:32 min

Valutafonden IMF tycker att Europeiska Centralbanken ska vänta med ytterligare räntehöjningar - detta för att inte ytterligare riskera ekonomin i EU:s svagaste länder.

Samtidigt visar det sig att IMF ser mindre positivt på Sveriges ekonomi än vad vår egen regering gör.

Enligt regeringens senaste prognos kommer svensk ekonomi växa med 4,6 procent i år.

Men valutafonden IMF tror på betydligt lägre tillväxt än regeringen, 3,8 procent i år, och 3,5 procent 2012.

Även för nästa år ligger IMF:s prognos flera tiondels procentenheter under den svenska regeringens bedömning.

Två gånger om året presenterar valutafonden IMF sin syn på Europas ekonomi.

I dagens rapport pekar IMF på fortsatt risk för att krisen i euroländer som Grekland och Portugal ska sprida sig i övriga Europa.

För att minska den risken skriver valutafonden att det krävs "obevekliga" reformer i eurozonens svagaste länder.

Samtidigt argumenterar IMF för att Europeiska Centralbanken, ECB, bör vänta med ytterligare räntehöjningar.

I april höjde ECB räntan för första gången på tre år, och ekonomer tror på ytterligare två räntehöjningar innan det här året tar slut.

Men valutafonden IMF skriver att "penningpolitiken i euroområdet har råd att förbli relativt expansiv".

IMF poängterar också att det är viktigt att de sista pusselbitarna faller på plats så att eurozonen kan förstärka sin räddningsfond, både den tillfälliga som finns nu, och den permanenta som ska på plats om drygt två år.