Tillgång till internet ökar läkemedelsmissbruk

Ökad tillgång till Internet kan kopplas till ökat missbruk av receptbelagda läkemedel i USA. Amerikanska forskare vid Massachusetts General Hospital och University of Southern California har sett att de stater som satsade på utbyggnad av bredbandsuppkoppling under åren 2000 och 2007 även hade den största ökningen av inskrivningar för vård för läkemedelsmissbruk, framför allt för narkotikaklassade smärtlindrande mediciner.

Samtidigt hade missbruksbehandlingen för alkohol, kokain och heroin, droger som inte finns tillgängliga online, i dessa stater inte ökat. I vissa fall hade vårdbehovet till och med minskat.

Antalet internetapotek, som säljer läkemedel utan att följa de regler om läkarföreskrifter som finns, har ökat de senaste åren.

Det här är första studien som tydligt visar att det finns en koppling mellan internetåtkomst och ökat läkemedelsmissbruk.

Referens:
Jena, A.B. and Goldman D. P.,Growing Internet Use May Help Explain The Rise In Prescription Drug Abuse In The United States, Health Affairs, May 2011
DOI:10.1377/hlthaff.2011.0155